SMART-modellen | Styrk din målsætning med SMART-mål >> (2023)

Gode og gennemtænkte mål er et stærkt værktøj, når du skal styre dit projekt til succes.

SMART-modellen er et værktøj, der hjælper dig til at optimere dine mål ud fra fem grundlæggende kriterier.

Med SMART-modellen sikrer du, at du både sætter mål, der rykker noget og sætter mål, som du når. I denne artikel går vi i dybden med SMART-modellen som et værktøj til at sætte effektive mål. Og du kan bruge dem, hvad enten du sætter mål sammen med dine medarbejdere, eller hvis du sætter mere personlige mål.

Læs med her

 • Hvad er SMART-modellen?
 • Hvorfor skal du sætte mål?
 • Hvorfor skal du bruge SMART-modellen?
 • Sådan finder du målet bag dit mål
 • Inspirerende bøger om målsætning
 • Har du spørgsmål til SMART-modellen?

SMART-modellen | Styrk din målsætning med SMART-mål >> (1)

Hvad er SMART-modellen?

SMART-modellen er fem krav, du skal stille til din målsætning. Det er fem spørgsmål, din målsætning skal kunne svare på.

De fem krav i SMART-modellen er:

 1. Specifikt – hvad er det helt præcist, du vil opnå?
 2. Målbart – hvornår er du i mål?
 3. Attraktivt – hvorfor gider du at kæmpe for at nå det her mål?
 4. Realistisk – har du faktisk de ressourcer, der skal til for at nå målet?
 5. Tidsbestemt – hvornår er din deadline?

Herunder går vi i dybden med de enkelte krav i SMART-modellen.

Dit mål skal være Specifikt

– hvad er det helt præcist, du vil opnå?
Vær så præcis omkring, hvad det er du vil opnå, som du kan. Prøv at se forskellen på de her to mål:

 1. Jeg vil være den bedste kok i verden
 2. Jeg vil være kok på en trestjernet Michelin restaurant inden vi går ind i 2017

Det første mål er ikke særlig konkret. For hvad vil det egentlig sige at være den bedste. Det er jo individuelt. Det kan være, at du vil være den bedste kok på Tambohuse Kro for lige netop de gæster, som du laver mad til. Eller det kan være, at din definition af verdens bedste kok er tæt bundet op med Michelin guidens anbefalinger. Forskellen på de to mål er, at du rent faktisk kan sige, nu har jeg opnået et jeg ville med det her mål til nummer to. Det kan du ret beset ikke med mål nummer ét. For hvad vil det sige at være den bedste.

Dit mål skal være Målbart

– hvornår er du i mål?
Du skal kunne svare på, hvornår du er i mål. Og du skal kunne svare på det i søvne. For hvis du ikke ved det helt præcist, så er det let at lade deadline skride, slække på kravene og måske give op på halvvejen. Du skal simpelthen vide præcis, hvilke kriterier der skal være opfyldt før, at du har nået dit mål og kan lade champagnepropperne springe.

Og du skal også sætte målbare kriterier op, selvom det måske handler om blødere ting som personlig udvikling.

(Video) Sæt motiverende mål med SMART-modellen | E-learning med Grape A/S

Dit mål skal være Attraktivt

– hvorfor du at kæmpe for at nå det her mål?
Hvad er det, der gør, at du gider spæne gennem ild, vand og alverdens farer for at nå det her mål? Hvis det er fordi, at din direktør siger, at du skal, så kan du godt regne med, at motivationen ikke er i toppen. Og den er i hvert fald slet ikke lige så meget på toppen, som hvis du finder motivationen inde i dig selv. Det er dig, der skal kæmpe for at nå dit mål. Dag og nat. Tidligt og sent. Hvis det er det, der skal til.

Rigtig mange når ikke deres mål, fordi de stræber efter andres.

Dit mål skal være Realistisk

– har du de nødvendige ressourcer til at nå dit mål?
Du kan have meget på listen over ting, som du gerne vil nå. Men virkeligheden er klog. Så du skal ikke blive overambitiøs og prøve at snyde realiteterne. Hvis du er alt for optimistisk med tiden, så risikerer du bare, at du helt mister pusten, når du for alvor begynder at sakke bagud.

Dit mål skal være Tidsbestemt

– hvad er din deadline?
Deadline er både noget vi frygter, og noget vi ser frem til. Hvis du sætter et godt mål. Måske endda gode delmål. Så bliver deadline også noget, som du ser frem til. For du er jo topmotiveret for alle de attraktive ting, det fører med sig, at du når dit mål. Så sæt en konkret deadline på fra starten. Hvis du ikke ved, hvilken dag og hvornår på dagen du skal være i mål, så er der ingen grund til at starte. Så kan du altid udskyde det.

SMART-modellen | Styrk din målsætning med SMART-mål >> (2)

SMART-modellen | Styrk din målsætning med SMART-mål >> (3)

Hvorfor skal du sætte mål?

Et mål – som du er motiveret for at nå – hjælper dig til at:

 • Fokusere din energi på opgaver, der giver mening for dig.
 • Styrker din motivation.

Og så hjælper det dig meget bedre til rent faktisk at nå målet.

Vi har alle drømme. Ting som vi gerne vil opnå. Rigtig mange går rundt og håber, at de en dag får deres ønsker opfyldt. Målsætning er sådan lidt firkantet sagt en måde at planlægge dig frem til, at dine ønsker bliver opfyldt. Hvis du bruger et værktøj som SMART-modellen, når du sætter dine mål, så øger du samtidig chancer for, at dit mål rent faktisk bliver til virkelighed.

Læs også: Sådan øger du dine medarbejderes motivation + 3 grunde til at droppe bonusordninger

SMART-modellen | Styrk din målsætning med SMART-mål >> (4)

Hvorfor skal du sætte mål med SMART-modellen?

Rigtig mange mennesker er gode til at sætte mål. Problemet er, at de sætter urealistiske, umotiverede eller ureflekterede mål. Altså sådan et mål her:

(Video) SMART - Modellen / Mine Mål

Jeg vil gerne være en succesfuld leder!

Hvis du er leder, så er der da en chance for, at du nikker ja til det mål. Problemet er bare, at det er lidt svært at sige, hvornår du har nået det mål. For hvad vil det egentlig sige at være en succesfuld leder?

SMART-modellen hjælper dig med at få defineret og motiveret dit mål, så du rent faktisk sætter mål, som du har lyst til at springe op af sengen for forfølge – også de dage, hvor det regner rigtig meget. SMART-modellen hjælper dig til at sætte mål, som du faktisk ved, hvornår du har nået.

Et eksmpel kunne være:

Jeg vil gerne hæve medarbejdernes tilfredshed med 3 procentpoint til næste års medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Begge mål kan være ensbetydende med, at du er en succesfuld leder. Det sidste mål er bare meget lettere at lave en strategi og en handlingsplan for.

Når dit mål lever op til SMART-modellens fem krav, så har du et stærkt udgangspunkt for at nå endnu bedre resultater som leder.

Sådan finder du målet bag dit mål

Målet bag målet? Det lyder måske kryptisk. Det handler om, at du skal finde ind til de bagvedliggende mål, der er bag dine umiddelbare målsætning, fordi det styrker din motivation og dermed evne til at sætte skarpe mål og nå dem. Det handler simpelthen om, hvad det er du virkelig ønsker at opnå.

Der er sjældent kun én grund til, at du ikke når dine mål. I dette afsnit går vi tæt på det faktum, at de mål vi ofte sætter os, egentlig ikke er det, vi ønsker mest og er allermest hamrende motiverede for.

Det er en stor hjælp på vejen at arbejde med SMART-modellen til din målsætning, men det er vigtigt, at du undervejs er kritisk overfor, hvad du selv siger. Og hvorfor du siger det?

Stil kritiske spørgsmål til din målsætning
Når du skal finde de bagvedliggende målsætninger, så skal du have de kritiske sanser til at arbejde. Din grundlæggende motivation kan ofte være nærmest usynlig for dig i starten.

Vi mennesker er rigtig gode til at bilde os selv ting ind. Og når vi sætter et mål, så tror vi altid, at vi ved præcis, hvad vi ønsker os. Men det gør vi ofte ikke. Du kan være styret af andre menneskers overbevisninger, dine egne fordomme og grundlæggende mønstre i samfundet. Og hvis du ikke når ind til de bagvedliggende mål, så risikerer du at miste motivationen og jagte mål, du aldrig kommer i mål med. Fordi det ikke betyder noget for dig.

Du får simpelthen ikke gjort noget ved det.

(Video) SMART-modellen för målsättning

Lad os tage et eksempel:

Dit mål er måske, at du gerne vil hæve medarbejdertilfredsheden i din afdelingen med 5 procentpoint i løbet af det næste år. Men hvorfor vil du egentlig det? Måske for dine medarbejdere. Måske. Chancen er noget større for, at det handler om, at du gerne vil have det bedre med dig selv som leder.

Så hvad er det egentlig for nogle udfordringer, du står overfor, når du ikke når dine mål? Hvor er det for alvor, at du finder motivationen for utrætteligt at nå dine mål?

Det lyder nemt, men når du først begynder at arbejde med SMART-modellen og bagvedliggende mål, så åbner der sig ofte en fagre ny verden af målsætninger. Men det er til gengæld også der, du får stor effekt.

Den her tilgang til målsætning er meget brugt i coaching, hvor det handler om at gravere dybere efter din personlige motivation. Det du vil.

Så tænk over det, hvad er målet bag dine mål?

SMART-modellen | Styrk din målsætning med SMART-mål >> (5)

SMART-modellen som en del af coachende ledelse

SMART-modellen bliver ofte brugt af coaches og coachende ledere. Hvis du vil prøver kræfter med det, så læs meget mere om coaching for ledere.

Læs også: Hvad pokker skal jeg med coaching? Få svaret fra 7 eksperter her

Hvad er SMART-modellen?

SMART-modellen er fem kriterier, som din målsætning skal leve op til. Du kan se det som fem spørgsmål, du skal kunne svare på, hvis du gerne vil styre sikkert i mål.

Du kan læse om de 5 kriterier i SMART-modellen her.

(Video) Smart-modellen

Hvem har udviklet SMART-modellen?

Mange kender SMART-modellen på grund af John Whitmores GROW-model, men den tidligste reference vi kunne finde var George T. Doran, der beskrev akkronymet SMART i 1981.

Hvad er en målsætning?

En målsætning er en specifik og motiverende beskrivelse af noget, som du gerne vil opnå i dit eget liv, i dit projekt eller i organisationen.

Her kan du læse mere om, hvorfor du skal sætte mål.

Har du spørgsmål til SMART-modellen?

Så er du altid velkommen

Skriv en kommentar, send en besked eller fang mig på facebook. Mulighederne er mange, og jeg venter spændt.

(Video) Legio Talks 10: Målsætning og SMART model

Videos

1. Modul 8 - Målsætninger
(Tobias Dinesen)
2. 5 (7) minutter med Kristjan Lange, om målsætning SMART goal setting
(Kristjan Lange)
3. MH Talk - Hvad mangler "S.M.A.R.T"-målsætninger ofte?
(Mathias Haastrup)
4. Video om mina mål
(Henrik Mannerstrale)
5. Tydelige mål
(Engasjert Byrå)
6. Målsætning
(Frölich Gormsen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 02/16/2023

Views: 6121

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.